Styret og æresmedlemmer

Styret

Leder: Ulrik Kirkedam – tlf. 994 18 664 – mail: ulrik@kirkedam.no
Nestleder:  Eldbjørg Norvik Westbø – tlf. 950 85 956 – mail: enordwest@outlook.com
Sekretær: Alfhild Taraldsen – tlf. 975 12 442 – mail: al-tar@online.no
Kasserer: Svein Svenningsen – tlf. 975 71 828 – mail: svesvenn@online.no

Styremedlemmer:

Lars Christian Holmeide – tlf. 97642557 – mail: larsinidelv26@gmail.com
Bente Hammer Knutsen – tlf. 97619284 – mail : bentehammer47@hotmail.com

Hisøy historielags æresmedlemmer pr. 1.1.2019

Alle disse personene har gjennom årene Hisøy Historielag har eksistert, gjort en ekstra innsats i Hisøy Historielags arbeid og dermed gjort seg fortjent til å bli æresmedlem. Dette betyr at de ikke betaler årskontingent for resten av livet. De vil bli invitert til spesielle arrangementer og Hisøy Historielag forventer at alle æresmedlemmene støtter opp om Historielagets videre arbeid.

Hisøy Historielags styre er stolte over å ha så mange æresmedlemmer.

  • Søren Christian Christensen
  • Bjørg Olsen
  • Ulrik Sissener Kirkedam
  • Eldbjørg Nordvik Westbø
  • Turid Taraldsen