Bestilling av bøker

Ved bestilling av bøker kommer porto og omkostninger i tillegg. Det må avtales på mail hvordan bokbestiller ønsker dette. Send mail til vår kasserer  svesvenn@online.no eller til ulrik@kirkedam.no