Hisøy Quiz: Kolbjørn

– hentet fra boken: Hisøy-Quiz 999 spørsmål om Hisøy.

 1. Hvor ble den første «Kolbjørn» bygget?
 2. «Kolbjørn III» ble satt i rute, hvilken dato og år?
 3. Hvor lenge var Harald Nilsen skipper på «Kolbjørn II»?
 4. Hvem var 1.-skipper på «Kolbjørn III» det året fergen ble satt i rute?
 5. Hvem ble «Kolbjørn III» døpt av?
 6. Er M/F «Kolbjørn III» bygget på Pusens?
 7. Når ble den første «Kolbjørn» satt i trafikk?
 8. Hvor mange vinduer var på hver side av «Kolbjørn II»?
 9. Hvor mange vinduer er det på hver side av «Kolbjørn III»?
 10. Hvor mange passasjerer har «Kolbjørn III» lov å ha om bord?
 11. Hva kostet den første «Kolbjørn» som ble bygget i 1893?
 12. «Kolbjørn» ble solgt til jernbaneverket. Hvor ble den satt inn i trafikk?
 13. I hvilket år kom «Kolbjørn II» i rutefart over byfjorden?
 14. Hvilken form hadde «Kolbjørn I og II» -billettene for voksne og barn?
 15. I hvilket år (vinter) lå «Kolbjørn II» fastfrosset i isen på byfjorden?
 16. Hva het Direksjonens formann gjennom 26 år fra 1973-2011?
 17. Hva kostet det å bygge «Kolbjørn II» i 1915?
 18. Hvilket lokalt skipsverft bygget «Kolbjørn II»?
 19. Hvor mange fot er «Kolbjørn III»?
 20. Kan du nevne navnet på minst en av de tre første kapteinene på «Kolbjørn I»?
 21. Kan du si hvor ferjeleiet i Kolbjørnsvik var i 1893?
 22. Hvem satt i direksjonen i 1979 og bestemte at en ny ferje skulle kjøpes?
 23. Hvem er den som har vært ansatt lengst som skipper på «Kolbjørn! II?
 24. Hva var aksjekapitalen i A/S» Kolbjørn II» før kapitalutvidelsen i 1980?
 25. Hva var prisen pr. aksje på de som ble utstedt i 1980?
 26. Er M/F «Kolbjørn III» utstyrt med radar?
 27. Hvem er styreformann for aksjeselskapet «Kolbjørn» i 2012 ?
 28. Hvem begynte med å pynte «Kolbjørn III» med juletre og servere julegløgg den første søndag i advent?
 29. Har en av Kolbjørn-ferjene gått på skjær?
 30. I hvilket år gikk «Kolbjørn II» over fra damp til diesel?
 31. Hvordan lyder første strofe av Kolbjørnsangen?
 32. Hvor mange personer satt i den første direksjonen for «Kolbjørn»? Var det fire, fem eller sju personer?
 33. I 1893 ble det skrevet ut aksjebrev. Hvor mye var pålydende den gang?
 34. Hvilken dag i desember 1915 kjørte «Kolbjørn II» på Steinkaret?
 35. Har «Kolbjørn III» faste ruteavganger på søndager i dag (2013)?
 36. Hva var det karakteristiske kjennemerket på «Kolbjørn II»?
 37. I hvilket år fikk «Kolbjørn II» lagt inn elektrisk lys? Var det i 1924 – 1926 – 1928?
 38. Hvor mange klipp er det på klippekortet (voksne), 10 – 15 eller 20?
 39. Voksen enkeltbillett på «Kolbjørn» har en farge, hvilken?
 40. Hvor mange personer frakter M/F «Kolbjørn» III over byfjorden hvert år?
 41. Når er «Kolbjørn III»´s første avgang fra Kolbjørnsvik mandag-fredag?
 42. Hvor gammelt må et barn være for at foresatte må betale barnebillett?
 43. Hva kalles de gamle «myntene» som ble brukt som billetter på «Kolbjørn II»?
 44. Hva heter damen, bosatt på Hisøy, som ville være med på «Kolbjørns herremiddag» i 1980-årene?
 45. Hva heter den kapteinen som har ført både ferjene, «Pelle», «Trip» og den første «Colbjørn»?
 46. Har «Kolbjørn II» noen gang hatt postverkets røde postkasse om bord?
 47. Hvem var de fem skipperne som var med «Kolbjørn III» på jomfruturen i 1980?
 48. Hvem sitter i direksjonens styre i 2013?
 49. Hvem har vært formann lengst av direksjonens styre i Kolbjørn?
 50. Hvilken farge hadde skroget på «Kolbjørn III» da den var ny i 1980?

Svarene kan du sjekke her.

Eller Historien om Kolbjørn I, II og III.