Svar på Hisøy-Quiz: Krigshistorie 1940-45 på Hisøy

1. Flystyrt
2. Ubåter
3. Telegrafkabelen til utlandet
4. Birger Dannevig
5. Verdens lengste «hestestall».
6. Jo
7. 1942
8. Sandvigen
9. I sanesehagen ved Elim på His
10. Like ved Hisøy kirke – utenfor His gamle skole
11. 1947
12. 1988
13. Trommestadveien 80, tidligere barnehjemmet «Lunden»
14. Del av en propellvinge
15. En liten steinvarde med minneplate
16. I Kolbjørnsvik
17. «Good hope»
18. Biber
19. 9,5m (ca.30 fot)
20. Ca 120
21. Store Torungen, en granat slo inn i sokkeletasjen.
22. Kongens fortjenstmedalje i gull og Ridderkorset av 1. kl. av St. Olavs Orden.
23. Des. 1982
24. Den 25. februar 1945
25. Eric Sidney Quirk
26. . Tangen hovedgård og reperbane
27. Fire
28. 16.000meter
29. Et lysbatteri med en kanonstilling
30. 33 personer
31. 8. mai
32. Kamuflasjefarger
33. Sogneprest Sagedal
34. Emil Kallevig, Leif Ødegaard, Aasa Eng, Olav G. Henriksen og Vera Roscher-Lund (Vera Henriksen)
35. Tangen Reperbane, Stølsvigen og Sandvigen