Aktieselskabet Kolbjørn

Litt historikk om jubileumsheftet: Aktieselskabet Kolbjørn 1893-1993

Heftet ble skrevet av Ulrik Sissener Kirkedam på oppdrag fra Kolbjørns direksjon.
Det ble trykket i 250 eksemplarer hvorav de første 50 ble nummeret for salg under «herremiddagen» i februar 1993.

Den gang bevilget styret for Kolbjørn 10.000 kr. slik at heftet kunne bli trykket. Det er i dag ingen tilgjengelige eksemplarer.

Hisøy Historielag vet at dette heftet er etterspurt og legger det derfor ut på vår hjemmeside.

Vi håper det kommer et nytt jubileumsskrift – Kolbjørn 125 år – i 2018 inntil da må leserne nøye seg med dette 28-siders skriftet.