Årshjul 2017

Januar – juni.

Januar: Styremøte 9. januar. Medlemsmøte 31. januar 1900.
Februar: Styremøte.
Mars: Styremøte. .

April. Lørdag 1. april – lokalhistorisk litteraturdag med noget attåt: Arendal bibiotek.
Mai: 8.mai Fredssamlingsamling.
Juni: Styremøte.