Hisøy-Quiz: Krigshistorie 1940-45 på Hisøy

– hentet fra boken: Hisøy-Quiz 999 spørsmål om Hisøy.

 1. Hvilke tragiske ulykker skjedde i Hølen og på utsiden av Torungene i februar 1945?
 2. Hva slags fartøyer hadde tyskerne i Stølsvigen under andre verdenskrig?
 3. Hvilken installasjon i Stølsvigen var det viktig for de tyske okkupantene å få kontroll over ved invasjonen den 9. april 1940?
 4. Hva hette Hisøy-mannen som var XU-agent under andre verdenskrig og som senere ble forfatter av over 60 lokalhistoriske bøker?
 5. Hva ble reperbanen omgjort til i 1940?
 6. Hva het torpedobåten som lå i Kolbjørnsvik da krigen brøt ut 9. april 1940?
 7. I hvilket år bygde tyskerne Vippa bro?
 8. Hvor på Hisøy bygget tyskerne sin hoved festning for å beskytte Arendals havn?
 9. Hvor står minnesmerke over de falne på Hisøy?
 10. Hvor stod minnebautaen over de falne tidligere?
 11. I hvilket år ble minnebautaen avduket? Var det i 1946-1947 eller 1948?
 12. Minnebautaen ble flyttet fra Hisøy kirke til Elim: I hvilket år var dette? Var det i 1984-1986 eller 1988?
 13. På Hisøy ble det opprettet en avlastnings-sykestue. Hvor lå denne?
 14. Minnesmerke ved Rema på His er over flystyrten i Hølen, men hva står på toppen av minnesmerket?
 15. På Lille Torungen er det et minnesmerke over flystyrten i havet? Hvordan ser dette minnesmerke ut?
 16. Hvor lå torpedobåten «Jo» 9.april 1940?
 17. Hva het båten til de seks guttene fra Arendal/Hisøy som skulle rømme til England i 1941?
 18. Stølsvigen friområdet ble brukt som ubåtbase under krigen. Hva ble disse ubåten kalt?
 19. Hvor store var disse ubåtene? Var de 6,5m , 9,5m eller 12,5 m lang?
 20. Hvor mange tyske soldater var det stasjonert på Sandvigen festning?
 21. Det fortelles under en skyteøvelse fra Sandvigen festning ut mot havet at tyskerne bommet på det flytende mål. Hvor traff de?
 22. Motstandsmannen og forkjemper for krigsseilerne og Hisøy Historielags mannen, Wilhelm Tvedt-Gundersen bosatt på St. Hansveien på Hisøy fikk to store æresbevisninger, hvilke?
 23. I hvilket år døde nestformannen i Hisøy Historielag, Wilhelm Tvedt-Gundersen?
 24. I hvilken måned og i hvilket år ble det engelske flyet på vei til Telemark skutt ned over Hølen?
 25. Hva var navnet på en av pilotene som klarte å rømme?
 26. Hvilken stor eiendom ble beslaglagt av tyskerne på Hisøy hvor de hadde sitt hovedkvarter?
 27. Hvor mange kanoner var det Sandvigen festning under siste verdenskrig?
 28. Hva var maksimal skuddlengde på disse kanonene?
 29. På Graudevig Haue hadde tyskerne et anlegg. Hva bestod dette i?
 30. Hvor mange personer på Hisøy mistet livet under krigen. (Navnene står på minnebautaen) Var det 23,33 eller 43 personer?
 31. Hvilken dato har Hisøy Historielag minnemarkering hvert år på Sandvigen Festning?
 32. Torungen var malt i andre farger under krigen. Hvilke?
 33. Hvem var prest i Hisøy Kirke under krigen?
 34. Nevn minst tre personer som var med i XU-organisasjonen som ble etablert i 1943
 35. Hvilke tre steder på Hisøy hadde tyskerne sine største forlegninger?

Og svarene kan du sjekke her …