Hva skjer

Årsmøte avholdes hver november måned.

Styremøter i januar, februar og mars.

Ny bok – 75 år med krigs- og fredsminner fra Hisøy

Boken er nå ferdig skrevet og det blir bokpresentasjon på Stølsvigen 21. juni kl. 13.00.

Det blir vandring/omvisning, utstilling og salg av boken. Vipps kan brukes.

Ta med klappstol og egen niste. Værforbehold.

Velkommen!

75-års fredsmarkering på Hisøy 2020

Hisøy historielag må dessverre avlyse den planlagte 8. mai markeringen.

Det blir ikke samling på Sandvigen festning den 8. mai. I år hadde vi store planer om en større 75 års markering, men må dessverre avlyse alt rundt dette.

Vi lover å komme tilbake.

8. mai 2021

Det var en liten fredsmarkering på Hisøy kirkegård lørdag 8. mai.

Tilstede var Arendal Sjømannsforening og Hisøy Historielag.

Det ble lagt ned blomster til minne over de falne på Hisøy 1940-45.

Fredsarrangement 8. mai 2021

Historielagene i Arendal har en stor fredsutstilling for besøk på Arendal bibliotek.

Den står utstilt i hele mai.