Hefter

Historielaget har gitt ut en del mindre hefter, dobbel A-4. Disse kan kjøpes for kr. 10,-.  Se bestillingslisten.

Disse er skannet, og kan leses under: