Hisøy – 25 år sammen med Arendal -hva så?

Hisøy Historielag inviterer til mimrekveld 31. jan. 2017 om hvordan det var å være egen kommune!

hisoy-kommunestyre-1963

Fra 1881 til 1992 har Hisøy vært en kommune. Hisøy hadde da råderetten over alt kommunalt styre og stell. Men fra 1. jan. 1992 og  frem til 1.jan. 2017 har vi vært 25 år sammen med Arendal i en storkommune. Om dette har vært tvungen ekteskap vil jeg ikke være den første til å hevde, men av og til kan det være OK å se litt tilbake.

Hisøy Historielag har invitert de to tidligere ordførerne, Kåre Thorsen og Frithjof Holst-Pedersen, den tidligere rådmann Helge Moland Andersen, tidligere skolesjef Arne Bergersen og tidligere sosialsjefen på Hisøy.

Ulrik Sissener Kirkedam som vil lede denne kvelden vil trekke frem ulike avisartikler fra tiden før 1992 som viste  den debatten som var i lokalpressen på den tiden. Han kan love at dette blir både gildt og litt spennende!

Det er nå 25 år siden og det kan tenkes at det kunne være av interesse å se tilbake på Hisøy – «Den gang da – hvordan har vi det nå?»

Det er ikke tenkt at det skal være noe form for kåseri fra noen, men innlegg og aktive  samtaler mellom tidligere politikere, byråkrater  og oss folk i mellom!

Det vil bli anledning til å stille spørsmål fra salen. Alle som kommer av innviterte personer er pensjonister og de skal overhode ikke føle noe som helst «ansvarlighet» for saker og ting som har skjedd opp gjennom tidene, men spørsmål til ettertanke kan være bra. Derfor lader vi opp her på vår hjemmeside med noen tanker.

I 1975- ja helt til 1980 måtte en være barnefødt på Hisøy for å få bygge egen bolig på kommunale tomter. Har noen av dere noen synspunkter på det?

Den sosiale siden ved Hisøy. Jeg husker at det var «ramaskrik» når Elim skulle «huse» sosialkontoret på Hisøy. Hva er skjedd og hva brukes Elim til i dag.

Skolen var alltid et drivende sted hvor det var liv og røre. Gamle His skole ble lagt ned. Ny skole ble bygget og innviet i 1974-75. Skolen har jo en viktige posisjon i en liten kommune. Hvordan var dette på 1960-70 tallet?

Kommunen ble administrert av et vist antall medarbeidere – Arne Marcussen skuffet snø i Kolbjørnsvik, Frank Dahle ordnet med uteseksjonen, Arnold Andersen og Ola «ligningsmann» ordnet med skatten. Dersom noen hadde for høyt skattekort var det bare å gå til ligningskontoret i Vika å få nedsatt skattetrekket, tenkt det!

Dersom noen har andre tanker som kan være relevant å ta med, er det helt fint. Kom med innspill. Hovedmålet er å få i gang en samtale som kan både være til ettertanke, til glede, kanskje det også dukker opp noen gode ideer ?

Det er lov å komme med innspill, møtet skal være blott til «lyst og hygge»

Håper at mange finner veien til Hisøy nyrestaurerte Menighetshus den 31. jan kl. 1900.

Velkommen alle sammen og vi håper at stemningen blir god.