Ole Aagesen – del 1og 2

Forside-Hisøybilder-IV-del-I

To bøker om lokalmaleren og fisker Ole Aagesen er gitt ut basert på Aagesens egne dagboknedtegelser fra 1911 og frem til ca 1950.

Disse to bøkene(heftene) omhandler hans dagboknotater om fisket utenfor Hisøy og bok nr. II viser en god del av hans maleriproduksjon.

De kan fortsatt kjøpes via Hisøy Historielag.(1989 og 1992)

Hisøybilder--IV-Ole-Aagesen-del-II

Fyll ut bestilling og få bøkene i posten.