Kolbjørnsvik 1711 – 2011

Endelig kom det ut en bok om Kolbjørnsvik. (2011)

Bokens innhold er svært omfattende og har flere artikler om bl.a. Skrivergårdens historie.

Sorenskriverembetet ble opprettet med kontorer i Kolbjørnsvik 1711 og i 2011 var det 300 år siden. Dette var en god grunn til å markere en ny bokutgivelse.

Bokens innhold omhandler også de store handelshusene som lå i Kolbjørnsvik. Disse eiendommene var tilsluttet Arendal by og hadde «bystatus» og egne privilegier.

Boken er utsolgt, men kan leses på skjerm under … (foreløpig de første 103 sidene)