Kolbjørn

Endelig er det kommet en fullstendig historie om Kolbjørn på byfjorden.

Boken tar for seg opprettelsen av Aktieselskapet Kolbjørn i 1893 og følger historien om den første Colbjørn frem til den ble senket i 1940-årene. Kolbjørn II`s bygging og fartstid fra 1915 til 1979 er behørig behandlet og Kolbjørn III har også fått sin velfortjente plass i boken.

Det er et stort bildemateriell som vises i boken og det er mange  flott bilder fra tidligere generalforsamlinger som er blitt avholdt på Arendal Sjømandsforenings lokalet på Tyholmen.

Boken koster for medlemmer kr. 200.-