Hisøy – på tvers

fra Guldsmedengen, Kolbjørnsvik og Sandvigen

Boken omhandler bl.a.

  • Øksemysteriet i Kolbjørnsvik
  • Posthistorie på Hisøy
  • Kolbjørnsvik Båtbyggeri
  • Losene i Sandvigen
  • Flere unike historier fra Hisøy

Fyll ut bestilling eller ring 99418664 eller 97571828 og få bøkene i posten.