Gull- og sølvgruvedrift på Hisøy – 2007

Hisøybilder-XI-Gull-og-sølvGull- og sølvgruvedrift på Hisøy er et interessant tema som er beskrevet levende og godt i denne boken.

Brilledukatene , gullmynter som ble produsert på 1650-tallet skal stamme fra gullgruven på Hisøy. Gullgruvens historie bygger på regnskaper som er funnet på Riksarkivet.

Gruven lå i Grødevigen.
Sølvgruens historie bygger på funn og gamle dokumenter.

Stølsvig sølvgruve var i drift fra 1723 til ca 1736. Her ble det funnet ca 40 kg sølv. (2007).

Fyll ut bestilling og få bøkene i posten.