Bilder fra Tangen

TANGEN GÅRD

Tangen Gaard på Hisøy har en omtumlet historie som nesten er like spennende som en kriminalroman. Mange fine og fornemme arendalsslekter har sittet som eiere av den staselige herregården. Det er tilstrekkelig å nevne familienavn som Falck, Ebbell og Kallevig.

Frem til vår tid har den først tilhørt adel, senere rike arendalsborgere for så å bli kommunal eiendom ( Hisøy kommune). Til slutt ble den kjøpt opp av en bedrift (EB-eiendom). I disse dager er hovedgården solgt til private, mens fabrikkbygningen har Kitron nettopp flyttet ut i fra (april 2016).

Tangen gård omkring 1750

Prospekt av Tangen Gård på Hisøy ble tegnet en gang etter 1750. Den over 380 meter lange reperbanen sees midt på tegningen. Selve hovedbygningen besto den gang av to hus. På denne tiden var det Ole Abrahamsen Falck som hadde Tangen hovedgård. Han kjøpte 2/3 av gården for 700 riksdaler og den siste 3-delen eide Christopher Budde.

Den private kirkegården

Den private kirkegården ble anlagt mot vannkanten ved Hølen – et stykke inne i skogen. Den er omkranset av et steingjerde med et vakkert smijerns-gitter ovenpå.

Mot en stor pengesum vigslet og velsignet kirken jorden, slik at Ebbell og hans familie kunne hvile i kristen jord. Dette skjedde i 1802. Ole Falk Ebbells datter, Anne Lise, døde bare 15 år gammel i 1815 og Ebbell selv døde i 1820 bare 45 år gammel. Ebbells enke døde bare fire år etter sin mann.

Kirkegården ble først offisielt innviet i 1824. På gravstedet finnes det tre monumenter av granitt. Inskripsjonen på støtten til Ebbell og kona er det trolig hans barn som har forfattet. Vi siterer det som står på gravsteinene. På gravstøtten lengst til venstre kan man lese:

Her hviler Ole Falk Ebbell, Ridder av Dannebrog, aktet av medborgere, elsket av undergivne, født den 23de Juni 1775 Død den 26de Martz 1820.
Ved hans side ere begravet hans kone Catharine Elisabeth, født Dedekam
En prydelse for sitt kjønn. Død 47 år gammel den 1ste oktober 1824
Og hans ældste datter Anne Lise Ebbell død i sitt 15de år den 19de november 1815

Gud skjænke dem alle evig glede

På gravsteinen til høyre eller syd for dette monumentet står en ca. 1,50m høy gravstøtte av rød granitt.

Tangen gård i Kallevigs tid – den siste glansperiode 1851-1938

I 1851 ble Tangen Gaard overtatt av konsul Emil Kallevig. Han og hans kone bygget nye uthus, anla en flott park i engelsk stil, og plantet mange sjeldne trær på eiendommen. Blant annstod et av Norges største magnoliatrær her. (Det falt ned ved et lynnedslag for noen år tilbake.) Det står fremdeles et av Norges største hengetujaer på eiendommen.

Plener og hageganger ble formet i barokkstil som var datidens smak. Hagen var en pryd for øye med utallige forskjellige vekter, trær, frukter og blomster. Hagen var anlagt som en barokkhage og er omtalt i flere eldre bøker. bl.a. i boken Norske Hager.

Konsul Emil Kallevig var en svært moderne mann og teknisk anlagt. Han satte i gang med et omfattende restaureringsarbeid og moderniserte bedriften betydelig Det ble kjøpte inn et vidunder av en dampmaskin på 30 HK i 1855. Dette var jo midt i industrialiseringen som gikk som en farsott over hele Europa.

Perioden fra 1940 til 2015

Etter krigen ble Tangen et attraktivt industriområde. Winrace Propellers AS (Odd Terjesen) etablerte en propellbedrift. Den er nå flyttet til Froland.

I 1960 kom Elektrisk Bureau A/S, eller EB, en norsk produsent av telekommunikasjonsutstyr. Bedriften bygget opp et større fabrikkompleks på eiendommen. Den eksisterte frem til 1988 da det ble en del av det sveitsiske ABB-konsernet (Asea Brown Boveri).

I 1996 ble bedriften overtatt av det skandinaviske elektronikkfirmaet Kitron ASA. Bedriften produserer elektronikk for medisin, forsvar, marine, data, telefon og prosessprodukter. Den hadde på dette tidspunktet 553 ansatte. Kitron har nå flyttet sin virksomhet tilbake til Flosta.

En annen bedrift på Tangen er Hernis Scan Systems AS. Bedriften ble grunnlagt i Tvedestrand i 1982 av tre erfarne nordsjøarbeidere. I 1983 flyttet bedriften til leide lokaler på Kulltangen på Hisøy.

I 1988 overtok Hernis lokaler etter Elektrisk Bureau på Tangen. Hernis utvikler, markedsfører og selger videoovervåkningssystemer (CCTV), spesielt tilpasset olje og gass on-/offshore-relatert industri og har flere hundre ansatte. Det er også andre mindre bedrifter som har etablert seg på Tangen, blant annet Tangen legesenter og andre nisjeforetak.

Hele historien om Tangen gård står i boken til Hisøy Historielag ; His – Smakebiter fra et tettsted utgitt 2015.