Bilder fra Kokkeplassen

Marienlund – Kokkeplassen på His

Det første huset som stod på Kokkeplassen skal visstnok være reist i 1779 nede ved vannet, på samme sted som hovedhuset står i dag. Frem til 1789 hørte Kokkeplassen under Hiis gård.

I et skjøte fra 30. september 1790 heter det at eieren av Hiis gård overdro Kokkeplassen til sin svigersønn, prokurator Peter Gotlief Ussing og hans hustru, Anne Marie Hiis. Kokkeplassen skulle da være en «morgengave» til Anne Marie, og stedet skulle bære navnet Marienlund.

Dette navnet levde lenge og ble brukt langt opp til vår tid, skjønt Kokkeplassen var nok det eldste navnet, og det er det «folkelige» navnet på eiendommen nede ved Hølen som i dag blir brukt som merkevare på stedet.

Hovedbygningen er det eneste «byhuset» i Arendal som fortsatt står med original takkonstruksjon. Arkene som er noe ulike mot syd og nord, er kopier fra Nederland. Det var siste mote den gang. Kopiene er av tre og tatt fra hus i mur som vi finner langs kanalene i byene i Nederland. Stilen er i overgangen mellom rokokko og empire og har detaljer fra begge stilarter. Slik hovedhuset ser ut i dag, så det også ut på slutten av 1700-tallet.

Familien Fürst

Familien Fürst eide og bodde på Kokkeplassen i tre generasjoner og tok godt vare på eiendommen. Det ble opparbeidet veier, hager, alléer, hvile- og utsiktsplasser.

Kjærlighetsstien gikk fra bryggen foran hovedbygningen med terrassert hage rundt bukten og videre mot nord til (senere) Liodden og Ospevika. Den gamle liljedammen midt oppe i skogen var et lite hvilested, og midt i dammen var det ei øy med bro over. Det var til sammen fire dammer. Den ene var vannkilde for gården. I skogen var det anlagt turstier med trapper mot nord til «Utsikten» til det som i dag heter Lystheia. Derfra hadde man en vakker utsikt over Strømsbu og Tyholmen/Arendal sentrum og mot Torungene m.v. Et annet utsiktspunkt på Fürsts eiendom var toppen av heia syd for gravstedet i retning de nye terrasseblokkene i His terrasse.

Fem generasjoner Bakke på Kokkeplassen

Niels Christoffer Bakke eier av Kokkeplassen 1889-1935, så overtok sønnen Olaf Nordbø Bakke i 1935- 1956, deretter sønnen Bjørn Nordbø Bakke i 1956- 1993 og hadde en sykehusavdeling her.
I 1994 overtok så sønnen Olaf Nordbø Bakke og overdro Kokkeplassen i 2003 til sin sønn Øyvind Lyby Bakke som bor og eier Kokkeplassen.

Kokkeplassen - postkort fra 1970-årene HH

Kokkeplassen – postkort fra 1970-årene

HH

Det nye sykehusbygget, Sanatoriet, i Hestehagen vest for den kommunale veien ned til dampskipsbryggen, kom i bruk fra ca. 1970 etter åtte års byggeperiode.

Her deltok ansatte og mannlige pasienter som dette passet for (arbeidsterapi), som entreprenører. Med 20 senger ga dette samlet Kokkeplassen 32 godkjente sengeplasser.

Pasientene kom med 1/3 fra Aust-Agder, det samme fra Vest-Agder og resten fra det øvrige Norge, men også en sjelden gang fra andre skandinaviske land. Mer enn 3000 mennesker fikk hjelp ved Kokkeplassen sanatorium for nervøse.

Hele historien om Kokkeplassen står i boken til Hisøy Historielag ; His – Smakebiter fra et tettsted utgitt 2015.