Bilder fra Heimarnæs

HEIMARNÆS – en perle på Hisøy fra 1870-årene.

I 1871 kjøpte Christian Theodor Boe (1838 – 1927) første del av eiendommen som han gav navnet Heimarnæs. Selger var lodsoldermand Hiis bosatt på Løvold.

I likhet med mange samtidige hentet Chr. Th. Boe flere av sine impulser og idealer fra England, herunder også ideen om å kombinere et byhus og kontorer til familiens firma i byen med et fritidssted i landlige omgivelser, der familien og privatlivet kunne dyrkes.

Forbindelsene var ikke bare av økonomisk art, vel så viktig var de kulturelle impulser, og det bærer eiendommene, bl.a. Heimarnæs, bud om.

Alle ønskes velkommen til Boes utsikt

I dag er eiendommen Heimarnæs på ca. 300 mål, hvorav 270 er tilgjengelige for allmenheten. Det parkmessige arbeidet ble lagt ned gjennom mange år, og tjenerstaben var frem til 1. verdenskrig utvilsomt av en viss størrelse.

I beste kontinentale tradisjon dyrket man frukt, grønnsaker og blomster. I flere generasjoner var egenproduserte artisjokker, valnøtter, grønne druer og asparges blant stolthetene. I skogen finnes det to bassenger, det øvre, som i dag er en vannliljedam, og det nedre, som har Irisbeplantning ved vannkanten som fortsatt kan sees. Stier og veianlegg trer tydelig frem noen steder.

Nede i Ausa, eller Øsa som Boe-slekten selv kaller den lille bukten mot Lillehavn, er det tydelige spor av veianlegg med god bredde. Kitty Ottersland forteller at en gang i tiden var det en brygge nede i Lillehavn hvor elvebåtene (Trip, Rap, Ferm), som gikk Hisøy rundt, kunne legge til. Denne vannveien var en naturlig adkomst til Heimarnæs før veien ble bygget.

Boes utsikt

Det er svært mange som legger søndagsturen eller kveldsturen fra Flødevigen til Boes utsikt, som er det høyeste punkt på eiendommen. Adkomsten til utsikten er så pass enkel at selv de med dårlige bein kan gå opp dit uten stort besvær. Hele året er dette et populært turområde.

På Boes utsikt er det satt opp benker, og her kan man sette seg ned for å nyte stillheten, naturen og utsikten mot havet og Torungene. De færreste vet nok at det stod minst to kanoner på Boes utsikt frem til omkring 1960. Bolter og spor i fjellet forteller hvor de har stått.

Det har også stått et 6-kantet lysthus på toppen med panoramautsikt ut over havet. Skipsreder Boe sørget for at kanonene salutterte hver gang et av hans skip kom hjem. Salutten var et varsel til ventende pårørende om at en etterlengtet ektemann, far, sønn eller bror var på hjemvei. I nesten 100 år stod kanonene på Boes utsikt. I dag står kanonene plassert på trappevangene på Langsæ gård.

Fremtiden på Heimarnæs

Eierne forstår at kvalitetene er mange og gode nok til at de må forvaltes og tas vare på fremdeles. Det er dette ansvaret som går i arv i femte generasjon i Boe-slekten i rett linje fra Christian Th. Boe til Kittys sønn, Tore Bjørn Ottersland. Et ansvar som med glede tas på alvor. Både sjette og syvende generasjon er representert blant dem som i dag besøker Heimarnæs.

Eiendommen har en frodig og vakker sørlandsnatur, en natur vi håper setter sine spor i mennesker – og ikke omvendt.

Velkommen til en tur i Heimarnæs-skogen.

Hele historien om Heimarnæs står i boken til Hisøy Historielag ; His – Smakebiter fra et tettsted utgitt 2015.